Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

Kultura Artystyczna i Umysłowa w Państwie Krzyżackim na Pomorzu

22 sierpnia 2013r.

KULTURA ARTYSTYCZNA I UMYSŁOWA W PAŃSTWIE KRZYŻACKIM W XIV — POŁOWIE XV WIEKU 1. Budownictwo obronne na ziemiach Zakonu Państwo zakonne przeżyło w XIV stuleciu okres poważnego rozwoju budownictwa obronnego, czego dowodem są zachowane w znacznej mierze do dzisiaj zamki krzyżackie i biskupie. Powstałe już w pierwszej połowie XIII stulecia krzyżackie umocnienia drewniano-ziemne na terenie Prus i ziemi chełmińskiej, nawiązujące do słowiańskich i pruskich gródków, zostały już w drugiej połowie tego stulecia zastąpione nowym typem zamku. Służyć on miał nie tylko dla celów obronnych, lecz także — jako siedziba ustabilizowanych już konwentów

Kultura Artystyczna i Umysłowa w Państwie Krzyżackim na Pomorzu...

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polską w XV wieku

22 sierpnia 2013r.

ZJEDNOCZENIE POMORZA WSCHODNIEGO Z POLSKĄ W POŁOWIE XV WIEKU 1. Narastanie opozycji stanowej po roku 1435; założenie Związku Pruskiego W stosunkach wewnętrznych państwa zakonnego po zawarciu traktatu brzeskiego w 1435' roku coraz silniejsza stawała się opozycja stanów pruskich. Przyczyną tego był nieprzychylny stosunek do nich władz krzyżackich z wielkim mistrzem Pawłem Russdorfem na czele za uprzedni nacisk stanów w sprawie zawarcia układu pokojowego z Polską.

Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polską w XV wieku...

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Kryzys Państwa zakonnego na Pomorzu

22 sierpnia 2013r.

KRYZYS PAŃSTWA ZAKONNEGO W PIERWSZEJ POŁOWIE XV WIEKU 1. Pierwsze objawy kryzysu;, skutki wpjen z Polską W pierwszej połowie XV wieku państwo krzyżackie w Prusach przeżywa okres silnego kryzysu, ujawniającego się w całokształcie jego struktury wewnętrznej. Początki tego procesu sięgają już przełomu XIV i XV stulecia. Wiążą się one z trudnościami gospodarki feudalnej w zachodniej

Kryzys Państwa zakonnego na Pomorzu...

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Walka Polski o Odzyskanie Pomorza Gdańskiego

22 sierpnia 2013r.

WALKA POLSKI O ODZYSKANIE POMORZA GDAŃSKIEGO PRZY WSPÓŁUDZIALE LITWY 1. Zmiany w sytuacji międzynarodowej państwa krzyżackiego w drugiej połowie XIV wieku Druga połowa XIV stulecia stanowi szczytowy okres potęgi wewnętrznej państwa zakonnego w Prusach. Wzmaga się jego potencjał gospodarczy, spowodowany postępującym procesem osadnictwa i narastaniem gospodarki towarowo-pieniężnej. W życiu Zakonu następuje wyraźnie proces zeświecczenia, co znajduje swój odpowiednik zarówno w przeobrażeniach

Walka Polski o Odzyskanie Pomorza Gdańskiego ...

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Walka o Pomorze Gdańskie w Pierwszej Połowie XIV wieku

22 sierpnia 2013r.

WALKA O POMORZE GDAŃSKIE W PIERWSZEJ POŁOWIE XIV WIEKU 1. Sytuacja międzynarodowa państwa krzyżackiego na początku XIV wieku Zabór Pomorza Gdańskiego przez Zakon Krzyżacki w latach 1308— 1309 stał się źródłem ostrego konfliktu z jednoczącym się państwem polskim, które nie mogło się pogodzić z utratą jednego ze swoich głównych członów składowych. Aneksja polskiego etnicznie i językowo terytorium, łączonego więzią ekonomiczną i narodową, zwłaszcza z Wielkopolską i Kujawami, zespoliła społeczeństwo polskie wokół Władysława Łokietka zmierzającego przez cały okres swego panowania do odzyskania dzielnicy pomorskiej.

Walka o Pomorze Gdańskie w Pierwszej Połowie XIV wieku...

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

ŁEBA —USTKA

19 kwietnia 2013r.

ŁEBA —USTKA (62,5 km) Wyruszając na trasę Koszalińskiego Szlaku Nadmorskiego udajemy się z dworca kolejowego (0,0 km) w lewo i przechodzimy przez drewniany most na rzece Łebie. Następnie idziemy szeroką drogą, którą opuszczamy, gdy skręca ona w lewo i maszerujemy dalej prosto szosą. Po napotkaniu po lewej stronie małego, okrągłego, betonowego bunkra — skręcamy w prawo. Po przejściu około 300 metrów (1,5 km) po lewej stronie w głębi lasu widzimy ruinę opuszczonego w 1590 roku kościoła w. Mikołaja, stojącego ongiś w centrum Starej Łeby (patrz str. 68). Po zwiedzeniu uiny wracamy z powrotem do drogi brukowanej i idziemy nią ina południowy za-hód. Po prawej i po lewej stronie drogi rozciąga się las na mokradłach, często występujących na zapleczu terenów wydmowych. W lesie, po prawej stronie, na ztucznym wzniesieniu znajduje się mały cmentarzyk.

ŁEBA —USTKA...

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

wszystkie wpisy