Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  Następna >

Park oliwski

21 październik 2011r.

Początki oliwskiego założenia parkowego sięgają zapewne średniowiecza. Już wówczas uporządkowali cystersi otoczenie klasztoru, założyli sady i warzywniki oraz poletka ziół lekarskich. Ujęli także w karby bystre wody Potoku Oliwskiego, który przepływał przez teren klasztorny, założyli stawy rybne, a przy drogach dojazdowych do opactwa posadzili lipowe aleje.


Pelplin

21 październik 2011r.

W 1258 r. książę Sambor II, pan na grodzie tczewskim, sprowadził z Doberanu w Meklemburgii konwent cysterski i osadził go w Pogódkach pod Skarszewami. Przywilejem z 2 11274 r., wystawionym w Świeciu nadana została temuż konwentowi przez księcia Mściwuja II wieś Pelplin z okolicą i do niej przeniósł się on w dwa lata później. Od tego momentu rozpoczęła się budowa zespołu budynków klasztornych, które zgrupowano nad korytem rzeki Wierzycy, wielce przydatnej gospodarce konwentu. Klasztor wzniesiono opierając się na ustalonym u cystersów schemacie urbanistyczno-architektonicznym. Ośrodek ideowy całego założenia tworzył w nim kościół, wyróżniający się w związku z tym wielkością i ozdobnością oraz bogatym wyposażeniem. W czasie od XIV do XVI w. powstała monumentalna trójnawowa bazylika z dwunawowym halowym transeptem, należąca do najokazalszych na ziemiach polskich. Zamknięte prosto ściany korpusów wschodniego i zachodniego flankuje po parze ośmiobocz-nych wieżyczek, ponad które wystrzelają ozdobne szczyty, stanowiące zasłony dachów. Niepospolitym dziełem architektoniczno-plastycznym jest XIV-wieczny portal północny, wykonany z cegły i sztucznego kamienia. Jego interesująca dekoracja figuralna tworzy wraz z płaskimi ornamentami arkadkowymi i roślinnymi ostrołuczną oprawę tympanonu (= pokryte rzeźbą pole nad nadprożem portalu).


Piaseczno

21 październik 2011r.

We wsi tej, położonej w odległości około 5 km na południe od Gniewa, ukryta została w 1939 r. i do dziś nie odnaleziona niezwykle cenna dla miejscowej ludności pamiątka. Był to sztandar założonego 1 X 1862 r. przez Juliusza Kraziewicza Towarzystwa Rolniczego, prawzoru wszystkich kółek rolniczych na ziemiach polskich, o czym świadczy np. wypowiedź autora późniejszego podręcznika historii, stwierdzająca, iż z Piaseczna wyszedł popęd do zakładania kółek rolniczych w W Księstwie Poznańskim i w Galicji. O owym "popędzie", czyli idei mówi najlepiej oświadczenie samego Kraziewicza, które brzmi: Jeśli nie chcemy być przez zaborcę skazani na wymarcie, musimy swą pracę i swój zawód rolniczy poddać działaniu nauki i oświaty. Było to wyzwanie i mobilizacja sił polskiego rolnika do walki z zalewem niemczyzny, usiłującej wydrzeć chłopu ziemię przez zubożenie go, zmajoryzo-wanie ekonomiczne i ustawy wywłaszczeniowe. Widząc olbrzymie powodzenie założonej organizacji, do której już po trzech latach należało około 400 członków powołał Kraziewicz stowarzyszenie gospodyń, również pierwsze w kraju i założył szkółkę rolniczą dla młodzieży wiejskiej. W ślad za tym poszło organizowanie odczytów, wystaw rolniczych, kursów języka polskiego itp. Pamięć tych doniosłych w życiu wsi i kraju wydarzeń żyje wśród mieszkańców Piaseczna, a przybyszów informuje miejscowa Izba Regionalna, zorganizowana przez nauczyciela Jana Ejankowskiego. Można się z niej dowiedzieć o istnieniu w Piasecznie w połowie XIX w. filii Ligi Polskiej oraz o strajku szkolnym tutejszej młodzieży w 1906/7 r.


Poczta Polska w Gdańsku

11 październik 2011r.

Początek dziejów poczty polskiej w Gdańsku sięga roku 1654, w którym król Jan Kazimierz zniósł miejską służbę pocztową i przekształcił ją w regale królewskie, a stanowisko naczelnego pocztmistrza gdańskiego powierzył spolszczonemu genueńczykowi Franciszkowi de Gratta. Unicestwiło to podstępne plany elektora brandenburskiego, usiłującego wówczas otworzyć w Gdańsku własny urząd pocztowy dla połączenia Brandenburgii z Prusami Wschodnimi. Polska Poczta Królewska ulokowana została w okazałej kamienicy, dziś Długi Targ 39.


Święty Wojciech -przedmieście Gdańska

19 październik 2011r.

Jest to prastare miejsce osadnicze (od 1864 r. przedmieście Gdańska), owiane legendami o św. Wojciechu, który wiosną997 r przebywał jakiś czas na grodzie gdańskiego władcy (patrz ..Gdańsk ') i przygotował się do misyjnej wyprawy na teren pogańskich Prus. Jego pobyt w Gdańsku udokumentowany jest wiarygodnym przekazem z 999 r. oraz innymi źródłami historycznymi. O związkach biskupa z miejscowością Święty Wojciech informują jedynie dawne, powstałe w średniowieczu legendy. Ugruntowana tymi legendami tradycja wskazuje strome wzniesienie obok osiedla jako miejsce, na którym biskup Wojciech wygłaszał nauki i chrzcił okolicznych mieszkańców. Tutaj także miały być pochowane czasowo jego zwłoki, po śmierci zadanej mu 23IV 997 r. przez sambijskich, względnie pomezańskich Prusów. Miejsce śmierci męczennika nie zostało dotychczas przez naukę ustalone.


Szlaki turystyczne- Szlak Mirachowski

04 sierpień 2012r.

Trasa: Gdańsk - Kartuzy - Sianowo - Mirachowo - jezioro Lu-bygość - Szczelina Lechicka - Jezioro Kamienne - Kurze Grzędy - Mirachowo - Miechucino - Kartuzy - Gdańsk, Z Gdańska przez Żukowo dojeżdżamy do Kartuz. W Kartuzach usytuowanych w sąsiedztwie malowniczych jezior (Karczemne, Klasztorne, Mielenko, Czarne) zwiedzamy Muzeum Kaszubskie. Kartuzy już we wczesnym średniowieczu stanowiły ośrodek władzy administracyjnej. Siedzibą naczelnika był gród na Zamkowej Górze koło Jeziora Cichego, która obecnie uznana została za rezerwat przyrody. Zamkowa Góra wznosi się w odległości 3 km od Kartuz w stronę Ręboszewa po lewej stronie drogi. Ma kształt owalny, jej względna wysokość wynosi 30 m (222 m n.p.m.). Jej stoki sq spadziste i strome, szczyt płaski, a na jego południowo zachodniej stronie znajduje się mokradło. Z miejscem tym związana


Kartuzy-Kętrzyno

25 lipiec 2013r.

KARTUZY — KĘTRZYNO Linja ta, zbudowana w r. 1905 przecina zachodnią, bogatą w lasy i jeziora, część Szwajcarji Kaszubskiej. Prokowo (6 km.). W kierunku północnym przechadzka (3 km.) do *jeziora Białegj (205 m. n. p. m.) i Czarnego (203 m. n. p. m.), które są najwyżej położonemi w Szwajcarji Kaszubskiej. Ich brzegi są zalesione, a droga prowadzi bez przerwy lasem.


Strona 1 z 2,   [1]  2  Następna >