Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

 

Przemysł w woj Gdańskim

07 czerwiec 2012r.

Przemysł . Do głównych czynników rozwoju gospodarczego województwa gdańskiego zaliczyć należy przemysł, który z ok. 150 zakładów pracy czynnych w maju 1945 r. i zatrudniających niecałe 2000 ludzi doszedł w 1960 r. do ponad 1829 zakładów, zatrudniających 120 411 pracowników. Województwo gdańskie pod względem stopnia uprzemysłowienia zajmuje 6 miejsce i ustępuje jedynie Łodzi, woj. katowickiemu i wrocławskiemu, Warszawie i woj. opolskiemu. Wśród szeregu gałęzi przemysłu rozwijających się na Pomorzu Gdańskim dominującą rolę odgrywa przemysł metalowy,


Historia Pomorza XII w.

07 czerwiec 2012r.

O zdobyciu Gdańska przez Krzywoustego, który odebrał Pomorzanom grody nad Notecią, nie znajdujemy wzmianki w źródłach: zdaje się, że opór nad Wisłą był słabszy. W każdym razie Krzywousty silniej opanował ziemię nad Wisłą niż nad Odrą, gdyż nie pozostawił tu odrębnego księcia, a ziemie włączył do biskupstwa kujawskiego i arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Sam Gdańsk został darowany biskupowi kujawskiemu, który posiadał go jeszcze około 1148 roku. W toku walk o seniorat w ciągu XII wieku na Pomorzu wyrasta rodzima dynastia, zrazu pozostająca pod władzą zwierzchnią Piastów. Ustrój Pomorza


Pomorze za czasów Zygmunta Augusta

07 czerwiec 2012r.

Wiek XVI przyniósł dalszy rozwój gospodarki folwarcznej i eksportu zboża. Na folwarkach pracują robotnicy najemni obok chłopów pańszczyźnianych. Bogacąca się średnia szlachta i mieszczaństwo małych miast szukają oparcia w Koronie przeciw przewadze wielkich feudałów. Gdy król Zygmunt August poparł w Koronie program szlachecki odebrania dóbr królewskich możnowładcom, w Prusach wybuchła zacięta opozycja wielkich miast i wielkich feudałów (1562/3). Po kilku latach walki średnia i drobna szlachta oraz miasteczka zmusiły opozycję do uznania reform.