Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  Następna >

Śladami chrobrego i krzywoustego w Kołobrzegu

02 październik 2011r.

"Szlak Solny" — tak oto przeszliśmy do przypomnienia owej przysłowiowej szczypty historii, której znajomość w przypadku zwiedzania Kołobrzegu jest wręcz niezbędna. Człowiek ociera się bowiem tutaj o nią niemal na każdym kroku, mimo iż miasto w rezultacie ostatniej wojny zniszczone zostało w 85%. Nie ulega zresztą wątpliwości, że swoisty fenomen, jakim jest odbudowa, a następnie szybka rozbudowa miasta niemal w całości zmiecionego z powierzchni ziemi, ma swoje źródła w zafascynowaniu jego wyzwolicieli, a następnie jego mieszkańców bogatymi tradycjami historycznymi dzisiejszej "perły Bałtyku". Kołobrzeg jest bowiem symbolem czynu zbrojnego narodu polskiego w walce o jego szeroki dostęp do morza, o przyłączenie ziem pomorskich do Macierzy.


Pamiętny Marzec 1945 Roku w Kołobrzegu

03 październik 2011r.

W latach ostatniej wojny Kołobrzeg był siedzibą dużego garnizonu wojsk lądowych oraz bazą hitlerowskiej Kriegsmarine. W ostatniej jej fazie, kiedy wojska radzieckie i polskie zbliżyły się do granic III Rzeszy, gotowe do zadania decydującego uderzenia, goebellsowska propaganda nawiązała do wydarzeń z okresu wojen napoleońskich i rozdmuchała mit o niepokonalności miasta. Kołobrzeg znowu ogłoszony został twierdzą i w związku z tym miał być broniony do ostatniego żołnierza.


Zwiedzamy Kołobrzeg

25 wrzesień 2011r.

Jest rzeczą oczywistą, że poznając miasto chciałoby się przede wszystkim obejrzeć jego zabytki. Jak już parę razy wspomnieliśmy, burzliwe koleje historii sprawiły, że w Kołobrzegu, mieście o tak starych i pięknych tradycjach, ostało się ich, niestety, bardzo niewiele. Ale to, co zachowało się do dziś, rzeczywiście godne jest bliższego poznania.


Bałtyk

10 wrzesień 2011r.

Na dzieje Pomorza Zachodniego, a jeszcze bardziej na jego współczesny obraz przemożny wpływ wywiera sąsiedztwo BAŁTYKU. Jest to morze niewielkie. Jego obszar wynosi wg Jerzego Kondrackiego 385 tys, km2 (...a wraz z rejonem cieśnin duńskich 430 tys. km2), a średnia głębokość na przekracza 55 m (gdy na przykład średnia głębokość Morza Czarnego wynosi 1200 m). Jest to więc morze nie tylko małe, ale i płytkie. Środkowa część Bałtyku — na północ od naszego wybrzeża — odznacza się większymi głębiami, od 105 m koło Bornholmu do 113 w Zatoce Gdańskiej. Z blisko ćwierćkilometrową głębią spotykamy się też na wschód (245 m) i północ (głębia Ladsort koło wysepki Gótska Sando 2 459 m) szwedzkiej wyspy Gotlan-dii. Za to głębokości w Małym i Wielkim Bełcie nie przekraczają 30 m, a Sundzie nawet 8 m. Wprawdzie różni autorzy podają różne cyfry dotyczące wielkości i głębokości Bałtyku. I tak dla przykładu, cytowany wyżej Jerzy Kondracki (Geografia fizyczna Polski) podaje - 385 tys. km8, głębokość 55 m. Jerzy Kostrowicki — (Środowisko geograficzne Polski) - 406 tys. km2 i 55 m głębokości.


Bitwa pod Cedynią

19 wrzesień 2011r.

Położona na skraju pradoliny Odry, na południowy zachód od Chojny CEDYNIA jest najdalej na zachód położonym miastem Polski. Dziś jest ono niewielkie, liczy ok. 1800 mieszkańców. W historii naszego kraju odegrało jednak niepoślednią rolę. 24 czerwca 972 roku wojska Mieszka l stoczyły w pobliżu Cedyni zwycięską bitwę z wojskami niemieckimi margrabiego Hodona, co zadecydowało o przynależności Pomorza do Polski.


Czas narodzin dynastii

10 sierpień 2011r.

Pochodzenie książąt pomorskich, którzy przez blisko pół tysiąca lat władali na Pomorzu Zachodnim nie jest dotychczas należycie wyjaśnione. Autorem pierwszego zarysu genealogicznego tej dynastii jest bliżej nieznany mnich, Angelus de Star-gardia — który schlebiając aspiracjom swego księcia, Barnima III (ur. 1300, zm. 24 Viii 1368) - protoplastę rodu widzi - bez żadnych podstaw w... Attyli.


lasy porastające Pomorze

05 październik 2011r.

Bardzo dawno temu odwieczne lasy porastające Pomorze przemierzał przez wiele lat samotny olbrzym. Długo i wytrwale poszukiwał współplemieńców. Pewnego razu znużony i zrezygnowany przysiadł na potężnym głazie. Wtedy pojawił mu się diabeł przeistoczony w urodziwą olbrzymkę. Radość samotnika była ogromna. Niestety, karesy krótko trwały. Rzekoma olbrzymka zdemaskowała się szybko namowami do spisania cyrografu, w którym wielkolud zrzekłby się własnej duszy.


Strona 1 z 2,   [1]  2  Następna >