Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

 

PRĄDY MORSKIE I POCZTA BUTELKOWA

19 kwietnia 2013r.

PRĄDY MORSKIE I POCZTA BUTELKOWA Olbrzymie masy wód morskich są w nieustannym ruchu. Poruszają je nie tylko najbardziej rzucające się w oczy burzliwe fale, ale w większym jeszcze stopniu, trudniej dostrzegalne prądy. Prądy wiatrowe powstają na skutek działania na wodę wiatrów wiejących z określonych, stałych kierunków. U nas przy dominujących wiatrach zachodnich prąd wiatrowy układa się równolegle do brzegu z kierunkiem na wschód. Szybkość tego prądu dochodzi w pewnych warunkach do 1 metra na sekundę. Prądy, które powstają na skutek różnicy ciężarów wody, nazywamy prą- darni grawitacyjnymi. Na Bałtyku mniej słone, lżejsze wody odpływają górą przez cieśninę Kattegat, zaś przy dnie napływa od strony Atlantyku i Morza Północnego woda cięższa, bogatsza w sól. Prąd połączony z falowaniem wody nazywamy prądem falowym. Jakkolwiek klasyczna teoria falowania nie uwzględnia prądu towarzyszącego falowaniu, to w rzeczywistości istnieje pewne przemieszczenie się cząsteczek, które jest bardzo znaczne na obszarach, gdzie fala załamuje się, tworząc tzw. falę przybojową.


FLORA I FAUNA WÓD PRZYBRZEŻNYCH

19 kwietnia 2013r.

FLORA I FAUNA WÓD PRZYBRZEŻNYCH Życie w wodach Bałtyku jest szczególnie osobliwe. Otoczony ze wszystkich stron kontynentem Bałtyk jest basenem, do którego spływają obficie słodkie wody rzek śródlądowych. A ponieważ płytkie cieśniny duńskie utrudniają z drugiej strony kontakt ze słonymi wodami oceanu, główną cechą Bałtyku jest słonawy, lecz nie słony, charakter jego wód i życia. W tym właśnie tkwi indywidualizm naszego morza. Nie bez znaczenia jest również geograficzne położenie Bałtyku w strefie umiarkowanej, chłodnej. Tak więc najważniejszymi elementami, które mają wpływ na życie w wodach Bałtyku, to przede wszystkim zasolenie i temperatura wody. Zasolenie Zatoki Gdańskiej w górnych jej warstwach oscyluje wokół 7°/00. To około pięć razy mniejsze zasolenie Bałtyku w porównaniu z oceanami wycisnęło


JANTAR-BURSZTYN

19 kwietnia 2013r.

JANTAR Słowo bursztyn, potocznie używane w języku polskim, jest pochodzenia niemieckiego i przyjęło się dopiero w XVII w. Wcześniej używano nazwy jantar, która występuje we wszystkich językach słowiańskich. Przed kilkudziesięciu milionami lat, w starszej epoce trzeciorzędu (eocen), tam gdzie dzisiaj widnieje na mapie niebieska plama Morza Bałtyckiego ciągnęły się potężne lasy, w których rosły sosny, świerki, tuje, dęby, palmy, paprocie i mchy. Świat zwierzęcy tego okresu zbliżony był do dzisiejszej fauny południowej Japonii i Ameryki Północnej.


SPECYFIKA TURYSTYKI NADMORSKIEJ

19 kwietnia 2013r.

SPECYFIKA TURYSTYKI NADMORSKIEJ Morze ma wiele właściwości leczniczych, które wymagają jednak r0> i ostrożnego stosowania, jeżeli chcemy w pełni wykorzystać ich wzmacniająe tujące właściwości. Klimat morski korzystny jest przy schorzeniach kataralnych dróg chorobach alergicznych, przemiany materii, krwiobiegu i lekkich chorobackN Pobyt nad morzem wskazany jest również dla rekonwalescentów. ^ , Lecznicze działanie wody morskiej polega nie tyle na jej składzie chemicznym o ile na niskiej temperaturze i falowaniu. Kąpiel morska jest rodzajem