Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  3  Następna >

Anonim Gall o Pomorzu

02 października 2011r.

Pochodzenie i znaczenie nazwy POMORZE nie zostało dotąd dostatecznie wyjaśnione. Niektórzy uczeni przypuszczają, że została ona nadana w dawnych czasach przez ludność wielkopolską dla określenia terenów ciągnących się: po — morze lub pod — morze. Miałaby ona zatem to samo znaczenie co nazwy typu Podlasie, Podgórze itp. W połowie XII w. autor Żywota św. Ottona z Bambergu Herbord podał, że w języku słowiańskim wyraz po (me) znaczy tyle co: przy lub kolo, wyraz zaś moriz, tyle co morze, stąd wywodzi się nazwa Pomerania, czyli jakby Pomerizania tj. (ziemia) położona przy lub koło morza. Zdaniem współczesnych uczonych, np. historyka poznańskiego, prof. Gerarda Labudy, redaktora zbiorowej Historii Pomorza (Poznań 1972 r.) jest to wyjaśnienie najtrafniejsze, albowiem w językach słowiańskich przyimek "po" oznacza z reguły tyle co "przy . Stąd więc wyraz Pomorze należy sprowadzić do pierwotnego znaczenia: Przy-morze. Pierwotna nazwa oznaczała kraj położony nad morzem, przy morzu. Należy więc przyjąć taką kolejność znaczeń: Pomorze jako Przymorze, stąd lud: Pomorzanie w znaczeniu Przymorzanie. Od nazwy ludu: Pomorzanie z kolei powstały nazwy łacińskie Pomerania (ziemia), Pomerani (ludzie). Miejscowa pomorska wymowa tej nazwy brzmiała: Puemuerze...


Bitwa pod Cedynią

19 września 2011r.

Położona na skraju pradoliny Odry, na południowy zachód od Chojny CEDYNIA jest najdalej na zachód położonym miastem Polski. Dziś jest ono niewielkie, liczy ok. 1800 mieszkańców. W historii naszego kraju odegrało jednak niepoślednią rolę. 24 czerwca 972 roku wojska Mieszka l stoczyły w pobliżu Cedyni zwycięską bitwę z wojskami niemieckimi margrabiego Hodona, co zadecydowało o przynależności Pomorza do Polski.


Boje o Pomorze - 1945 r.

30 września 2011r.

Wyzwolenie wielu miast Pomorza i powrót tej prastarej piastowskiej krainy do Macierzy były w niemałym stopniu zasługą 1 Armii Wojska Polskiego. Te pierwsze, nowoczesne, ludowe siły zbrojne powstały w 1945 r. po scaleniu Armii Polskiej sformowanej w ZSRR z działającą w kraju Armią Ludową. Nastąpiło to 21 VII 1944 r. 1 Armia W.P. składała się z pięciu dywizji piechoty 1, 2, 3, 4, 6 DP), jednej brygady kawalerii (1 BK), sześciu brygad artylerii (1 i 5 BAC, 2 i 3 BAH, 4 BAPpanc, 1 BAPIot), jednej brygady pancernej (1 BPanc) i innych, a dowodzona była kolejno przez gen. Z. Berlinga, gen. W. Korczyca, gen. S. Popławskiego. 29 stycznia 1945 r. 1 Armia Wojska Polskiego weszła do I rzutu 1 Frotu Białoruskiego w celu zabezpieczenia tego wielkiego związku operacyjnego radzieckiej armii, nacierającego na zachód. W lutym 1945 r. oddziały 1 Armii przekroczyły dawną granicę polsko-niemiecką, z kolei uczestniczyły w przełamaniu Wału Pomorskiego, następnie w pościgu za rozbitymi wojskami niemieckimi doszły do Bałtyku, brały udział w zdobyciu Kołobrzegu i wreszcie znad dolnej Odry ruszyły na Berlin.


Czas narodzin dynastii

10 sierpnia 2011r.

Pochodzenie książąt pomorskich, którzy przez blisko pół tysiąca lat władali na Pomorzu Zachodnim nie jest dotychczas należycie wyjaśnione. Autorem pierwszego zarysu genealogicznego tej dynastii jest bliżej nieznany mnich, Angelus de Star-gardia — który schlebiając aspiracjom swego księcia, Barnima III (ur. 1300, zm. 24 Viii 1368) - protoplastę rodu widzi - bez żadnych podstaw w... Attyli.


lasy porastające Pomorze

05 października 2011r.

Bardzo dawno temu odwieczne lasy porastające Pomorze przemierzał przez wiele lat samotny olbrzym. Długo i wytrwale poszukiwał współplemieńców. Pewnego razu znużony i zrezygnowany przysiadł na potężnym głazie. Wtedy pojawił mu się diabeł przeistoczony w urodziwą olbrzymkę. Radość samotnika była ogromna. Niestety, karesy krótko trwały. Rzekoma olbrzymka zdemaskowała się szybko namowami do spisania cyrografu, w którym wielkolud zrzekłby się własnej duszy.


Dzieło pierwszego powojennego półrocza

13 września 2011r.

Do czasu zakończenia II wojny światowej Pomorze Zachodnie było terenem frontowym i przyfrontowym, podlegającym ogólnym prawom wojennym. Wraz z likwidacją hitlerowskiego panowania zburzony został stary porządek prawno-administracyjny i sprawą najważniejszą stało się utworzenie terenowych polskich władz państwowych. W ich budowie nie można się było opierać - jak w Polsce centralnej — na kadrach miejscowych, bowiem polskiej ludności pozostało na Pomorzu niezmiernie mało, a Polacy przymusowo wywiezieni do Rzeszy na roboty w latach wojny (patrz "Targi niewolników") byli bądź rozproszeni, bądź nie zainteresowani osiedlaniem się na stałe w miastach pomorskich. Organizowanie zatem ośrodków polskiej władzy terenowej było ściśle uzależnione od postępów osadnictwa oraz pomocy województw sąsiednich i władz centralnych.


Dzieje Bogusławów

14 września 2011r.

Bogusławowie to imię bardzo często, niejako tradycyjnie, nadawane członkom dynastii ksiqżqt pomorskich. Świadczy ono o słowiańskim pochodzeniu spowinowaconej z Piastami rodziny. Chociaż średniowieczni kronikarze znali niemiecki odpowiednik tego imienia "Gotlieb", w dokumentach i innych przekazach historycznych imię książąt pomorskich zapisywane bywało "Bogislao" albo "Boguslaff".


Strona 1 z 3,   [1]  2  3  Następna >