Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

 

Podział Pomorza Zachodniego

27 luty 2013r.

Podział Pomorza Zach. na dwie dzielnice: szczecińską i dymińską, przeprowadzony przez Bogusława II i Kazimierza II, przyczynił się do dalszego osłabienia sił pomorskich.


Młodzi książęta pomorscy

27 luty 2013r.

Młodzi książęta pomorscy Jerzy I i Barnim IX, którzy wspólnie objęli rządy na Pomorzu po śmierci Bogusława X, szukali zrazu oparcia w Polsce zgodnie z tradycją polityczną swego ojca. W r. 1524 przybyli do Gdańska na rokowania z komisją polską z prymasem Łaskim na czele. Jakkolwiek w instrukcji Zygmunt I zlecił komisarzom zbadanie całokształtu praw zwierzchnich Polski nad Pomorzem Zach. z położeniem nacisku na ostateczne uregulowanie kwestii Lęborka i Bytowa, w istocie na pierwszy plan w rokowaniach wysunęły się sprawy bieżącej polityki. Książęta pomorscy pragnęli poparcia przeciwko Brandenburgii, a tak im jak i Polsce zależało


Pomorze pod obcą wladzą

27 luty 2013r.

POD OBCĄ WŁADZĄ Pomorza Zach. W roku 1648 na prowincję brandenburską i szwedzką stworzył stan rzeczy nienaturalny; terytorium, które od szeregu lat — mimo podziałów pomiędzy poszczególnych przedstawicieli dynastii książęcej — tworzyło jedność gospodarczą a w znacznym stopniu i administra-cyjno-polityczną, zostało teraz przecięte kordonem granicznym dwu rywalizujących ze sobą państw. Kluczowe pozycje zatrzymali Szwedzi, posiadając w swej części najlepsze porty, zachowując kontrolę i podział dochodów celnych w Kołobrzegu


Rządy pruskie na Pomorzu

27 luty 2013r.

Rządy pruskie na Pomorzu przedodrzańskim (w przeważnej jego części) trwały od r. 1648—1945; w Szczecinie i okolicy na zachód po Pianę, na wyspie Wolin i Uznam od r. 1720—1945; w reszcie Pomorza Zach. usadowiły się Prusy dopiero w r. 1815. Jak więc widać, dopiero w ciągu kilku ostatnich wieków wchłaniali Hohenzollernowie w orbitę swego państwa — wyrosłego jeszcze od czasów Askańczyków jako kolonia niemczyzny na ziemiach obcoplemiennych — nabytki pomorskie. Niemniej rządy pruskie wycisnęły silne piętno na owych ziemiach.


Wojsko Polskie w walce o Pomorze

27 luty 2013r.

WOJSKO POLSKIE W WALCE O POMORZE Działania wojenne przeniosły się na ziemie Pomorza Zachodniego w początku lutego 1945 r. Stało się to dzięki temu, że w styczniu tego roku Armia Radziecka rozpoczęła wielką ofensywę znad Wisły. I Front Białoruski przerwał niemieckie linie obronne, jego pancerne formacje przedarły się daleko na zachód, ku Odrze, znalazły się na zapleczu wroga i dezorganizowały je, a równocześnie toczyło się potężne natarcie, wyzwalające polskie miasta i powiaty w szerokim pasie działania.