Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  3  Następna >

Woliński Park Narodowy

03 wrzesień 2011r.

Został utworzony Rozporządzeniem Rady Ministrów 3 marca 1960 r. Obszar Parku o powierzchni 4628 ha obejmuje północno-zachodnią część wyspy WOLIN o rzeźbie polodowcowej, wzniesioną wysoko nad brzegiem Bałtyku. Niepowtarzalna uroda i cień grozy unoszą się nad tym krajobrazowo bodajże najcenniejszym na całym polskim wybrzeżu, fragmentem pasa morskiego, w którym dwa żywioły, woda i ziemia, wiodą nierówny bój. Wybrzeże to zwane wybrzeżem klifowym, które włączono dla szczególnej ochrony do Parku, ma długość około 13 km i dostępne jest dlo wczasowiczów na niektórych odcinkach o łącznej długości ok. 5 km. Pozostała jego część jest rozparcelowana pomiędzy ośrodki wczasowe, najczęściej ogrodzone siatką bądź drutem kolczastym.


Z przyrodą za pan brat

10 październik 2011r.

Oprócz WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO, obejmującego znaczną część wyspy Wolin i zawierającego roślinność charakterystyczną dla brzegu Bałtyku oraz SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO obejmującego jeziora Łabsko i Gardno oraz przyległe wydmy i torfowiska wzdłuż wybrzeża Pomorza Zachodniego, turystom kochającym przyrodę należy jeszcze polecić inne godne obejrzenia rezerwaty przyrody: - Jezioro Liwia Łuża - w pobliżu Niechorza. Obejmuje ono 220 ha i jest ostoją ptaków wodnych i błotnych oraz miejscem lęgowym łabędzia niemego.


Pomorze Gdańskie

03 październik 2011r.

Nazwa wymieniona w tytule nawiązuje do dalekiej historycznej przeszłości i odnosi się do terytorium rządzonego we wczesnym średniowieczu przez książąt pomorskich, wywodzących się prawdopodobnie z kręgu miejscowych możnowładców. Terytorium to stanowiło w pewnych okresach jedność polityczną, rządzoną przez księcia panującego na grodzie gdańskim, ale bywało też pokawałkowane na dzielnice. Stojący na ich czele książęta podlegali suwerenowi rządzącemu dzielnicą gdańską, wyłamując się jednak w miarę sprzyjających okoliczności spod jego władzy. Od czasów Mieszka I podlegało Pomorze Gdańskie władcom polskim, lecz zależność ta słabła w niektórych okresach, a wreszcie ustała czasowo po 1227 r.


Bastiony holenderskie w Gdańsku

05 październik 2011r.

Mało znane na ogół i pomijane przez zwiedzających Gdańsk XVII -wieczne fortyfikacje południowej strony miasta należą do ciekawszych, zdumiewających ogromem i konstrukcją zabytków budownictwa obronnego nadmotławskiego grodu. Na Dolnym Mieście zachowało się 6 monumentalnych bastionów o nazwach: Żubr, Wilk, Wyskok, Miś i Królik oraz starszy od wymienionych Bastion Św. Gertrudy. Są one pozostałością potężnego łańcucha umocnień ziemno-wodnych, składającego się z 14 bastionów i łączących je kurtyn oraz szerokich, wypełnionych wodą fos, szerokich na kilkadziesiąt metrów. Założenie to, uformowane na kształt podkowy, obejmowało tereny Głównego, Starego i Dolnego Miasta. Północna, wschodnia i południowa część tego pierścienia powstała w latach 1621 -36 wg projektu Korneliusza van den Boscha. Po stronie zachodniej biegł wcześniejszy, renesansowy ciąg fortyfikacyjny, z którego ocalał po pruskich rozbiorach w 1895-1900 r. jedynie Bastion św. Gertrudy z przełomu XVI/XVII w., wzniesiony wg projektu Antoniego van Obberghena, wybitnego architekta flamandzkiego z Mechelen, czynnego w Gdańsku od 1586 r.


Przyroda Polska - Morze, Góry

28 maj 2012r.

Są trzy potężne składniki przyrody polskiej, swoim wpływem urabiające od wieków nasz charakter narodowy: morze, góry i puszcza leśna. Najpotężniejszego z nich, tzn. Bałtyku, dotyczy książka Proiesora Kazimierza Demela, znawcy, a zarazem gorącego jego miłośnika. W serii wydawnictwa Wiedzy Powszechnej pt. "Przyroda polska" książka ta ma spełnić dwa zadania:


Bałtyk

28 maj 2012r.

Przed nami globus. Spójrzmy na miejsce, gdzie znajduje się Bałtyk. Zobaczymy niewielką powierzchnię jasnoniebieskiej barwy o znanym wszystkim zarysie, obramowanym Pólwyspem Skandynawskim i brzegami środkowej i wschodniej Europy. Nie jest jednak dla nas w tej chwili ważne, gdzie leży i jaki ma kształt Bałtyk, lecz chcemy poznać jego rozmiary i głębokość. Porównując Bałtyk z całością wód oceanicznych, wyraźnie na naszym globusie zaznaczonych kolorem niebieskim, uświadomimy sobie, jak drobną stanowi ich cząstkę. Jeżeli całość wszystkich oceanów i mórz zajmuje na powierzchni


Geografia Bałtyku

28 maj 2012r.

Z OGÓLNEJ GEOGRAF!! BAŁTYKU Położenie Bałtyku i jego regiony Bałtyk jest morzem śródziemnym północnej Europy. Otoczony Półwyspem Skandynawskim i brzegami środkowej i wschodniej Europy, pozostaje w łączności z wodami wszechoceanu przez skomplikowany, rejon cieśnin, jakimi są Bełty, Sund, Kattegat, Skagerrak;; fakt ten w znacznym stopniu utrudnia ustalenie jego właściwej "zewnętrznej"


Strona 1 z 3,   [1]  2  3  Następna >