Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

 

Rybołówstwo na pomorzu kaszubskim

27 lutego 2013r.

Dowiadujemy się z niej, że pewien postęp w rybołówstwie kaszubskim rozpoczął się w drugiej połowie ubiegłego stulecia. Wprowadzono wówczas tutaj nówe sposoby połowów łososia i flą­der, pozwalające na dosyć znaczne rozszerzenie łowisk. Dotych­czasowe bowiem metody pozwalały jedynie na połowy w pobliżu brzegów. Radykalna zmiana w rybołówstwie morskim nastąpiła dopiero w końcu ubiegłego stulecia, kiedy to na naszym wybrzeżu pojawiły się pierwsze kutry.


Najnowsze metody połowów morskich

27 lutego 2013r.

W Polsce mamy obecnie już dosyć pokaźną flotyllę rybacką. Oprócz zwykłych kutrów i większych od nich superkutrów mamy także dalekomorskie statki rybackie, trawlery, lugry i lugrotrawlery. Wypływają one rokrocznie na Morze Północne, a niekiedy nawet dalej na północ, aż na Morze Barentsa. Najnowsze metody połowów morskich


Rozwoju naszego rybołówstwa

27 lutego 2013r.

Dla lepszego zilustrowania rozwoju naszego rybołówstwa po­dajemy zestawienie połowów ryb morskich w latach 1920—1955 w porównaniu z połowami na całym północnym Atlantyku łącznie z połowami na Bałtyku, Morzu Północnym i Morzu Barentsa, jak również i wzdłuż wybrzeży kanadyjskich


RYBOŁÓWSTWO

19 kwietnia 2013r.

RYBOŁÓWSTWO Morze kryje w sobie ogromne zasoby cennego surowca — ryb, które, posiadając bardzo dużo białka (10%—15%), są wysokowartościowym pożywieniem. Najstarszym narzędziem rybackim, szeroko rozpowszechnionym na całej kuli ziemskiej, są ości. Zęby ości zaopatrzone są w zadziory, nie pozwalające na wyśliźnięcie się grotu z ciała ofiary. Rybacy używają ości zarówno do połowu w dzień, czatując cierpliwie nad brzegiem, jak również do połowów nocnych przy świetle płonącej pochodni. Ryby zwabione światłem wypływają z głębin prawie do rąk brodzącego lub płynącego łodzią rybaka. W momencie gdy ryba znajduje się w odpowiedniej odległości, łowiący godzi w nią ościami osadzonymi na drzewcu. W Polsce od kilkudziesięciu lat łowienie ryb przy pomocy ości uważane jest za kłusownictwo i jako takie karane. Ze starych kronik i wykopalisk wiadomo, że i Pomorzanie używali do połowu ryb ości. Ryby drobne, przede wszystkim śledzie, łowili sieciami. Obok rolnictwa i hodowli najważniejszą gałęzią gospodarki Słowian pomorskich było rybołówstwo morskiej uprawiane przez nich z dawien dawna, jeszcze przed mieszkańcami północnej i zachodniej Europy, którzy od Słowian nauczyli się umiejętności połowu, solenia i handlu śledziami, tą najpopularniejszą i najbardziej w średniowieczu cenioną rybą.