Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

Bogactwa natury pomorza

07 czerwca 2012r.

Energia wodna Do bogactw pomorza zaliczyć również należy siłę wód, zwłaszcza w bystrych rzekach obszarów polodowcowych. Stanowią one częściowo tylko dotychczas wykorzystywane źródło energii do poruszania małych zakładów przemysłowych i wytwarzania elektryczności. Do tej chwili największa ilość tego rodzaju przedsiębiorstw poruszanych jest przez Radu-nię, główną rzekę Pojezierza Kaszubskiego. Komunikacja Stan i ilość dróg kolejowych oraz kołowych a także komunikacja miejska na terenie woj. gdańskiego należą do najlepszych w kraju. Długość dróg o nawierzchni ulepszonej wynosi 1692 km. Pod względem gęstości siatki dróg wyprzedzają woj. gdańskie jedynie woj. wrocławskie, opolskie i katowickie. Układ dróg bitych jest bardzo korzystny dla turystyki, gdyż pozwala, dotrzeć do wszystkich ciekawych pod względem krajoznawczym zakątków. Zmotoryzowanym turystom ułatwia wycieczki wybudowana przed kilku laty droga bita do Krynicy Morskiej, a ostatnio, w 1959—1961 z Władysławowa do Helu oraz z Wąglikowic koło Kościerzyny do Wdzydz Kiszewskich. W ostatnich latach uruchomiona została dość gęsta sieć linii autobusowych PKS. Niektóre z tych linii np. do Krynicy Morskiej, z Wejherowa do Żarnowca, na Jasne Wybrzeże do Jastrzębiej Góry i Karwi, do Helu, na teren Pojezierza Kaszubskiego m. in. z Gdańska do Kartuz, Przywidza przez Kolbudy, z Kościerzyny do Wdzydz Kiszewskich należą do wybitnie turystycznych. Większość jednak linii, ze względu na okrężne trasy po wioskach, choć słusznie zaplanowana w związku z potrzebami miejscowej ludności, nie może być w pełni wykorzystywana przez turystów. Dość gęsta sieć kolejowa ułatwia dostanie się do wszystkich najważniejszych pod względem turystycznym obszarów województwa. Odpowiednie są również godziny kursowania pociągów z wyjątkiem kolejek żuławskich, które nastawione są jedynie na potrzeby miejscowej ludności i nie respektują potrzeb turystów. Komunikacja miejska na terenie Gdańska, Gdyni, Elbląga i Tczewa jest wystarczająca. Niezbyt korzystnie przedstawia się natomiast sytuacja tzw. "białej floty" należącej do "Żeglugi Gdańskiej" i obsługującej porty w Gdańsku i Gdyni oraz kursującej po Zatoce Gdańskiej. Tylko bowiem część chętnych może uzyskać miejsca na nielicznych stateczkach spacerowych.

ocena 3,8/5 (na podstawie 10 ocen)

Na wczasy nad morzem do Polski.
turystyka, wybrzeże, natura