Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

Geografia Bałtyku

28 maja 2012r.

Z OGÓLNEJ GEOGRAF!! BAŁTYKU Położenie Bałtyku i jego regiony Bałtyk jest morzem śródziemnym północnej Europy. Otoczony Półwyspem Skandynawskim i brzegami środkowej i wschodniej Europy, pozostaje w łączności z wodami wszechoceanu przez skomplikowany, rejon cieśnin, jakimi są Bełty, Sund, Kattegat, Skagerrak;; fakt ten w znacznym stopniu utrudnia ustalenie jego właściwej "zewnętrznej" granicy. Z biologicznego punktu widzenia jak najbardziej uzasadniony wydaje się pogląd wyłączający z właściwego Bałtyku przejściowy rejon cieśnin i przyjmujący Oeresund oraz przejście Gedser-Darss między duńską wyspą Falster a Wybrzeżem Meklemburskim za naturalną granicę, oddzielającą Bałtyk od wspomnianego rejonu przejściowego. Obie te cieśniny mają wysokie progi (7 m i 18 m), które w ogromnym stopniu utrudniają wymianę wód bałtyckich i rejonu przejściowego, oddzielając Bałtyk — morze słonawe, rozcieńczone obfitym dopływem wód rzecznych, biologicznie odmienne — od mórz mniej więcej normalnie słonych. W oparciu o topografię dna i zarysy brzegów ^wyróżnić można w Bałtyku 3 główne baseny: południowy — Basen Bornholmski, środkowy — Basen Gotlandzki i północny — Basen Botnicki. W Basenie Bornholmskim pierwsza z kolei Głębia Ar-końska, nieznacznie przekraczająca głębokość 50 m, sięga po wyspę Bornholm, druga, rozleglejsza i głębsza Głębia Położenie Bałtyku Przejściowy rejon cieśnin i "granica" Bałtyku Bornholmska, o maksymalnym zagłębieniu 105 m, znajduje się na wschód od wyspy. Od północy łączy je Rynna Bornholmska, położona między Bornholmem a wybrzeżem szwedzkim. Rynny, nader charakterystyczne dla topografii dna Bałtyku, stanowią węższe wydłużone zagłębienia łączące rozleglejsze głębie. Basen Gotlandzki, najrozleglejszy i najgłębszy, o południkowym przebiegu, sięga po wyniosły rejon pasma Wysp Alandzkich i szkier fińskich, który oddziela go od Basenu Botnickiego. Rozległa Głębia Gotlandzka, o maksymalnym zagłębieniu 250 m, leży na wschód od wyspy Gotlandii, nieco ku północo-zachodowi od niej; między Gotlandią a Sztokholmem znajduje się najgłębsze miejsce na Bałtyku — Jama Landsort (459 m). W południowym rejony Bałtyku południowego jonie Basenu Gotłandzkiego leży Głębia Gdańska (113 m), połączona z Głębią Bornholmską Rynną Słupską. W przeciwieństwie do obu basenów — Bornholmskiego i Gotłandzkiego, tworzących Bałtyk właściwy, Basen Bot-nicki jest raczej wielką zatoką, przedzieloną wyniosłością dna, wznoszącą się na 30—50 m pod powierzchnią wody, na dwa rejony: południowy, głęboki maksymalnie do 294 m, tzw. Morze Botnickie, i północny — właściwą Zatokę Bot-njcką, o największym zagłębieniu 140 mj ' Głębie i łączące je rynny są szczególnie charakterystyczne dla topografii dna Bałtyku i razem z wyniosłymi piaszczysto-kamienistymi ławicami (Bornholmską, Odrzańską, Słupską, Środkową), będącymi pozostałościami moren, świadczą o przeważających wpływach lodowcowych. Naturalna regionalizacja morza wypływa z tej lodowcowej rzeźby.

ocena 3,8/5 (na podstawie 10 ocen)

Na wczasy nad morzem do Polski.
przyroda, Nad morzem, przyroda, morze