Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

Kołobrzeg Dzisiejszy

28 wrzesień 2011r.

Spośród ponad 3 tysięcy budynków mieszkalnych międzywojennego Kołobrzegu po walkach o jego wyzwolenie ostało się zaledwie kilkaset, a i to na ogół mocno uszkodzonych. Nie ocalał ani jeden obiekt użyteczności publicznej, ani jeden zakład przemysłowy. Zniszczeniu uległ także port rybacki i handlowy. Stąd pierwsze władze powiatu kołobrzeskiego funkcjonować zaczęły w odległym o 30 km Karlinie. Prawdę mówiąc — niewielu spośród pierwszych przybyłych tutaj osadników wierzyło w sens odbudowy niemal w całości zniszczonego miasta. A jednak Kołobrzeg został odbudowany. I chociaż dopiero w ostatnich latach przyszła kolej na budowę jego nowego centrum, jest obecnie piękniejszy niż kiedykolwiek. Jako jedne z pierwszych z ruin dźwignięte zostały przedsiębiorstwa gospodarki morskiej: port handlowy i baza rybacka. Prawdziwy początek odrodzeniu miasta dały jednak dopiero uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z lat 1957, 1958 i 1959, które na odbudowę i rozbudowę Kołobrzegu — wyznaczając mu rolę ośrodka lecznictwa uzdrowiskowego — przeznaczyły kwotę 1,5 mld zł. Obecnie Kołobrzeg liczy blisko 34 tysiące stałych mieszkańców. Do tego przez cały rok doliczyć trzeba ok. 4 tys. kuracjuszy korzystających z usług PP "Uzdrowisko Kołobrzeg", zaś w sezonie letnim — do 100 tys. wczasowiczów i turystów przebywających w ośrodkach wypoczynkowych zakładów pracy z całej Polski, w nowo zbudowanym hotelu "Orbis —- Solny" oraz w hotelu "Skanpoł" i tysiącach pokoi gościnnych odnajmowanych na ten cel przez Kołobrzeskie Przedsiębiorstwo Turystyczne "Bałtywia". Wypoczynek i lecznictwo uzdrowiskowe odgrywają więc znaczną rolę w życiu dzisiejszego Kołobrzegu. PP "Uzdrowisko Kołobrzeg" niezależnie od własnej bazy sanatoryjnej organizuje lecznictwo w obiektach należących do zakładów pracy, głównie śląskich. Specjalizuje się w leczeniu chorób układu oddechowego, m. in, przewlekłych nieżytów górnych dróg oddechowych, chorót układu nerwowego oraz schorzeń gośćcowych. Z powodzeniem leczy się też tutaj różne choroby zawodowe m. in. przewlekłe zatrucia, pylicę płuc i następstwa pc chorobie kesonowej. Są tutaj również sanatoria dziecięce i ośrodek leczenia cukrzycy. Znaczenie Kołobrzegu jako uzdrowiska wzrośnie jeszcze bardziej po wybudowaniu wielu dalszych obiektów o charakterze sanatoryjnym m. in. imponującego "Domu Kombatanta" i nowej, tzw wschodniej dzielnicy uzdrowiskowej. Podstawą bytu gospodarczego miasta jest również gospodarka morska rybołówstwo i żegluga. Rybołówstwo reprezentują tutaj dwa przedsiębiorstwa — Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich "Barka" oraz Spółdzielnia Rybołówstwa Morskiego "Bałtyk". Pierwsze z nich eksploatuje dużą flotyllę statków rybackich, w której skład wchodzą stopniowo wycofywane już z użytku kutry 17~metrowe, dwa typu superkutrów oraz skonstruowane w Stoczni ,"Ustka" i przez tenże zakład budowane nowoczesne trawlery bałtyckie poławiające z rufy. Co roku rybacy "Barki" dostarczajs na ląd ponad 20 tys. najbardziej cennej, bo świeżej ryby (głównie śledzi, dorszy i szprotów), coraz większą je; część dostarczając na rynek w postaci uszlachetnionej — w formie wędzonej, marynat i konserw. Przedsiębiorstwc prowadzi też na terenie miasta własną restaurację rybną "Barka" cieszącą się zasłużoną renomą. Natomiast SRM "Bałtyk" obok połowów morskich i przetwórstwa rybnego zajmuje się również hodowlą pstrągów. Największe perspektywy rozwoju ma jednak w Kołobrzegu najmłodsze przedsiębiorstwo morskie — Polska Żegluga Bałtycka. Powstało ono z dniem 1 stycznia 1976 roku. Przejęło od "Barki" port handlowy i obecnie rozbudowuje go, po raz pierwszy w jego historii doprowadzając do rocznych przeładunków przekraczających 330 tys. ton. Zakłada się, że po zakończeniu budowy nowych nabrzeży przeładunkowych oraz przebudowie przestarzałego wejścia do portu jego roczne obroty sięgną miliona ton. Równocześnie PŻB przystąpiła do aktywizacji pozostałych małych portów środkowego Wybrzeża: Darłowa i Ustki. Polska Żegluga Bałtycka eksploatuje też 19 statków towarowych zaliczanych do małego tonażu. Statki te, uprawiające żeglugę nieregularną (tramping) kursują między portami polskimi a portami basenu Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. W najbliższej przyszłości także ta dziedzina działalności PŻB ma się poważnie rozwinąć, jednakże głównym zadaniem kołobrzeskiego przedsiębiorstwa armatorskiego jest rozwijanie turystyki morskiej. Polska Żegluga Bałtycka .rozpoczęła to od (przejęcia czterech promów pasażersko-samochodowych kursujących na liniach Świnoujście — Ystad (Szwecja) i Gdańsk — Helsinki, wprowadzenia drugiego połączenia ze stolicą Finlandii i (przez wchodzące w skład aglomeracji sztokholmskiej Nyneshamn) i uruchomienie nowej linii Świnoujście — Kopenhaga. W dalszych swoich planach ma uruchomienie jeszcze innych linii oraz bardziej niż dotąd efektywne udostępnienie promów pasażersko-samochodowych turystom krajowym. Wszystko to zależy jednak od , powiększenia liczby tego rodzaju statków. Warto więc poinformować, że szczecińska Stocznia im. A. Warskiego rozpoczęła już budowę całej serii nowoczesnych promów dla PŻB. Pierwszy z nich — mf. "Pomerania" — wchodzi do eksploatacji w tym roku. Poozostałe większe zakłady pracy Kołobrzegu, to — obok wspomnianych już PP "Uzdrowisko Kołobrzeg" i KPT "Bałtywia" — przedsiębiorstwa przemysłów elektronicznego, spożywczego i budowlanego (kombinat budowlano-montażowy dysponujący własną "Fabryką domów" systemu WK 70). Z uwagi na rosnące znaczenie wypoczynkowo-turystyczne i uzdrowiskowe Kołobrzeg staje się coraz bardziej interesującym ośrodkiem życia kulturalnego. Dysponuje trzema kinami, bogatym księgozbiorem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Galla Anonima, różnymi klubami środowiskowymi itp. W obszernym amfiteatrze letnim ca roku odbywa się coraz bardziej popularny Festiwal Piosenki Żołnierskiej oraz wiele innych interesujących imprez wchodzących w skład tzw. Kołobrzeskiego Lata. Mówiąc o tym dorocznym, obszernym i urozmaiconym cyklu przedsięwzięć kulturalno-artystycznych trzeba bodaj wspomnieć o takich stałych imprezach, jak doroczne koncerty studentów Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie czy "Kołobrzeskie Dato Filmowe". Ta ostatnia jest przeglądem twórczości filmowej krajów nadbałtyckich. Natomiast tuż po zakończeniu sezonu letniego co roku urządza się imprezę dla koneserów muzyki — "Kołobrzeskie Wieczory Wiolonczelowe".

ocena 4,3/5 (na podstawie 12 ocen)

Wyjedź na wakacje nad morzem nad polski Bałtyk.
Kołobrzeg, miejscowości nad morzem, wybrzeże zachodnie, uzdrowisko, rejsy