Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

Rozwoju naszego rybołówstwa

27 lutego 2013r.

Dla lepszego zilustrowania rozwoju naszego rybołówstwa po­dajemy zestawienie połowów ryb morskich w latach 1920—1955 w porównaniu z połowami na całym północnym Atlantyku łącznie z połowami na Bałtyku, Morzu Północnym i Morzu Barentsa, jak również i wzdłuż wybrzeży kanadyjskich (bez połowów Związku Radzieckiego): Rok Polowy polskie w tysiącach ton Połowy północnoatlantyckie w tysiącach ton 1920 1,0 2 550 1925 1.5 2 750 1930 3,1 3 650 1935 17,1 3 700 1945 2,6 2 900 1950 65,8 4 850 1955 107,4 6 850 Podobny rozwój obserwujemy w naszej całej gospodarce mor­skiej. Z jednej strony następuje olbrzymi postęp w stosunku do dwu­dziestoletniego okresu międzywojennego, a z drugiej — ciągle jeszcze nie dotrzymujemy kroku bardziej uprzemysłowionym państwom. W związku z rozwojem gospodarki morskiej potrzebne są nam także coraz to liczniejsze kadry wysoko wykwalifikowanych pra­cowników morza, tak w dziedzinie przemysłu stoczniowego i ob­sługi portów, jak też marynarzy i oficerów na statki handlowe i ry­backie. Młodzi kandydaci przygotowują się do pracy w kilku szko­łach zasadniczych: Rybołówstwa Morskiego w Darłowie oraz Budowy Okrętów w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie, w których nauka trwa 2 — 3 łata, jak również w niektórych 4—5-letnich technikach, np. Przetwór­stwa Rybnego w Gdyni albo Budowy Okrętów w Gdańsku i Szcze­cinie. Do powyższych szkół przyjmuje się kandydatów po ukoń­czeniu siedmiu klas szkoły podstawowej. W Gdyni istnieją też dwa technika wyższego stopnia, przyj­mujące kandydatów z maturą. Są to: 3-letnia Szkoła Morska z wy­działami nawigacyjnym i mechanicznym oraz 3,5-letnia Szkoła Rybo­łówstwa Morskiego z wydziałami nawigacyjno-pokładowym i'mechanicznym. Pracowników morza kształcą również niektóre wyższe uczelnie zawodowe, np. Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie (Wydział Rybacki) oraz politechnika w Gdańsku, a w mniejszym stopniu również niektóre uniwersytety. Niektóre z tych szkół, jak Szkoła Morska, Szkoła Rybołówstwa Morskiego i Zasadnicza Szkoła Rybołówstwa Morskiego, mają własne statki szkoleniowe z "Darem Pomorza" i "Turlejskim" na czele. W szkołach tych młodzież nie tylko z wybrzeża, ale i z głębi kraju, może znaleźć przedmiot swego zainteresowania i wykształcić się na pożytecznych pracowników morza, których Ojczyzna coraz więcej potrzebuje.

ocena 3,8/5 (na podstawie 10 ocen)

Wyjedź na wakacje nad morzem nad polski Bałtyk.
wczasy, Bałtyk, kurorty, Rybacy, Rybołówstwo, Morze, Bałtyk