Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

Stare Przedmieście w Gdańsku

07 października 2011r.

Na południe od Głównego Miasta, między al. Leningradzką, Motławą i ul. Okopową znajdowały się do 2 poł. XIV w. jedynie łąki i ogrody, należące do mieszczan gdańskich. Przez tereny te prowadziły j^u południowym bramom Głównego Miasta drogi dojazdowe, które przekształciły się z czasem w ulice. Już w 1362 r. wymieniona jest ul. Rzeźnicka, a w 1367 r. ul. Żabi Kruk. Były to główne arterie rozwijającego się przedmieścia. Najwcześniej jednak pojawiła się ul. Lastadia, wymieniona w 1361 r. Przy ulicy tej czynne były w XIV w. warsztaty do budowy i remontu statków. Na koniec XIV w. przypada początek budowy kościoła św. Piotra i Pawła, a w 1 pot. XV w. przystąpiono do wznoszenia klasztoru i kościoła Franciszkanów. W połowie XV w. mieszkało na Starym Przedmieściu blisko'450 rodzin, najwięcej przy ul. Rzeźnickiej. Prócz warsztatów stoczniowych czynny był na tym terenie dwór wapienny i garbarnia należąca do szewców. Stare Przedmieście nie posiadało przez około sto lat żadnych fortyfikacji. Zaczęto je budować w 2 poł. XV w., ale już w XVI w. zostały zburzone, a zastąpiły je potężne wały i bastiony, znane doskonale ze starych sztychów i rysunków; rozebrano je pod koniec XIX w. Przy budowie jednego z tych bastionów zastosowano kolejkę linową, skonstruowaną przez Holendra Jana Wijbego. Kolejką tą transportowano ziemię z Biskupiej Górki na teren budowy. Widok kolejki upamiętniony jest sztychem W. Hondiusza z 1642 r. Ze starszych, gotyckich fortyfikacji ocalały dwie okazałe baszty - Pod Zrębem z 1487 r. i Biała z 1461 r. Cenniejszym zabytkiem służącym niegdyś obronności miasta jest Mała Zbrojownia, dzieło Jerzego Strakowskiego z 1645 r. Ośrodkiem zainteresowania miłośników sztuki jest oczywiście Muzeum Narodowe, mieszczące się w dawnym klasztorze Franciszkanów przy ul. Toruńskiej (patrz Muzeum Narodowe). Opodal, przy ul. Kładki widać pseudogotycki budynek dawnej szkoły średniej z 1882 i 1905 r. Jest to straszliwa Victoriaschule, katownia hitlerowska we wrześniu 1939 r. Niemal każdy z aresztowanych Polaków gdańskich wleczony był na dziedziniec tej uczelni i okrutnie katowany przy wejściu przez zbirów z SS i gestapo. Po śledztwie połączonym z torturami, których wielu nie przetrzymało, wysyłano więźniów do osławionego Stutthofu, gdzie ogromna większość zginęła na skutek bicia, głodu i pracy ponad siły.

ocena 3,8/5 (na podstawie 10 ocen)

Na wczasy nad morzem do Polski.
wczasy, port, Gdańsk, historia, miasto