Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

Szlaki turystyczne- Szlak Mirachowski

04 sierpnia 2012r.

Trasa: Gdańsk - Kartuzy - Sianowo - Mirachowo - jezioro Lu-bygość - Szczelina Lechicka - Jezioro Kamienne - Kurze Grzędy - Mirachowo - Miechucino - Kartuzy - Gdańsk, Z Gdańska przez Żukowo dojeżdżamy do Kartuz. W Kartuzach usytuowanych w sąsiedztwie malowniczych jezior (Karczemne, Klasztorne, Mielenko, Czarne) zwiedzamy Muzeum Kaszubskie. Kartuzy już we wczesnym średniowieczu stanowiły ośrodek władzy administracyjnej. Siedzibą naczelnika był gród na Zamkowej Górze koło Jeziora Cichego, która obecnie uznana została za rezerwat przyrody. Zamkowa Góra wznosi się w odległości 3 km od Kartuz w stronę Ręboszewa po lewej stronie drogi. Ma kształt owalny, jej względna wysokość wynosi 30 m (222 m n.p.m.). Jej stoki sq spadziste i strome, szczyt płaski, a na jego południowo zachodniej stronie znajduje się mokradło. Z miejscem tym związana jest legenda o zapadłym zamku. Całe wzniesienie o powierzchni ponad 9 ha porasta charakterystyczny dla Pojezierza Kaszubskiego 200-letni las bukowy o cechach zespołu naturalnego. Poszczególne drzewa dochodzą do 30 m wysokości, a w pierśnicy (średnica na wysokości 1,3 m) osiągają około 1 m. Najbardziej okazałe buki zostały wycięte w czasie okupacji. W podszyciu występuje pojedynczo jarzębina i lipa. Runo charakterystyczne dla lasu bukowego z elementami górskimi, jak żywiec cebulkowy, perłówka jednokwiatowa, lędźwian skrzydlaty i zerwa kłosowa. Na szczycie na mokradle występuje skrzyp leśny, narecznica samcza i zachyłkowa, tomka wonna, niecierpek pospolity, sit rozpierzchły i marzanka wonna. Z Zamkowej Góry wracamy do Kartuz i jedziemy dalej przez Sianowo do Mirachowa. Między Prokowem i Sianowem mijamy otoczone ze wszystkich stron lasem Jezioro Łąkie posiadające duże walor/ krajobrazowe. Dwie malowniczo położone wysepki potęgują urok jeziora. Na terenie byłego nadleśnictwa Mirachowo znajduje się siedem rezerwatów przyrody. Jako pierwszy zwiedzamy rezerwat Lubygość. Jest to malowniczo położone jezioro otoczone pięknym lasem. W północnej części występuje okazały drzewostan dębowo-bukowy w wieku około 120 lat. W południowej części rośnie drzewostan, w którym przeważa sosna wśród buków i' dębów. Pojedynczo występuje też brzoza. Południowo-Zachodnia część rezerwatu jest odmienna. Rosną tam 120-Ietnie olchy, 160-letnie buki i dęby oraz 100-letnie brzozy. W runie występują charakterystyczne dla każdego drzewostanu rośliny. Na wyróżnienie zasługuje widłak wroniec. Nad brzegiem jeziora biegnie droga leśna, którą zaliczyć można do najpiękniejszych szlaków. Nazwa jeziora i rezerwatu według krążącej legendy pochodzi od zawołania urodziwej córki rybaka, mieszkającej nad jeziorem, do młodego wędrowca, gdy odchodził: "bywaj luby gościu". Echo leśne odpowiedziało "Lubygość", a zapatrzona w toń młoda rybaczka rzekła do ojca: "niech to jezioro nazywa się Lubygość". I tak już pozostało. Podziwiając krajobraz idziemy wzdłuż jeziora Lubygość w kierunku północno-wschodnim i dochodzimy do wspaniałego punktu widokowego zwanego Lechicką Szczeliną, znajdującego się kilkadziesiąt metrów powyżej jeziora Kocienko i Jeziora Potęgow-skiego. Oba jeziora otoczone są pięknym lasem mieszanym z przewagą buka. Malowniczy widok roztaczający się w dali nad jeziorami Potęgowskim i Junno w pięknej oprawie lasów pozostawia niezatarte wrażenie. Będąc w Mirachowie warto zwiedzić także "Świteź Mirachowską", tj. Jezioro Kamienne położone w odległości 1 km w kierunku zachodnim od wsi Nowa Huta. Na brzegu jeziora leży olbrzymi głaz narzutowy zwany "Wielkim Kamieniem" albo "Diabelskim Kamieniem" uznany za pomnik przyrody (obwód 17 m, długość 5 m, szerokość 4,8 m). Jezioro Kamienne otoczone prawie ze wszystkich stron lasem stanowi piękny element w krajobrazie Pojezierza Kaszubskiego. Nazwa "Świteź Mirachowska" wiąże się z występowaniem w jeziorze roślinności podobnej do roślinności Świtezi (lobelii jeziornej, poryblinu jeziornego i innych charakterystycznych dla jeziora lobeliowego roślin). Z jeziorem tym i leżącym na brzegu "Diabelskim Kamieniem" są związane różne legendy. Jedna z nich stara się wyjaśnić pochodzenie tego głazu: Przed kilkuset laty nad brzegiem jeziora mieszkał gospodarz z dzielną i sprytną żoną. Chcąc wyjechać ze swojej zagrody do miasta musiał obchodzić lub objeżdżać prawie pół jeziora. Gdy sprzykrzyła mu się okrężna droga, zawarł z diabłem umowę, że w zamian za jego duszę diabeł wybuduje mu w ciągu nocy most z kamieni przez jezioro. Gdy słońce zaszło, diabeł zabrał się do dzieła. Znosił kamienie i wrzucał do jeziora z obu stron. Most był prawie gotowy. Żeby połączyć oba kamienne nasypy, poszedł po największy głaz. Gdy żona gospodarza zobaczyła, że mąż przegrywa zakład, zapaliła lampkę i postawiła jq na kurniku. Kogut myślał, że już świta i zapiał w chwili, gdy diabeł doszedł z głazem do brzegu jeziora. Na jego głos diabeł cisnął ze złością kamień i odszedł z kwitkiem. Od licznych znajdujących się w jeziorze kamieni jezioro otrzymało nazwę Kamienne. Znajdując się na terenie leśnictwa Mirachowo nie sposób ominąć rezerwat Kurze Grzędy. Rezerwat ten o powierzchni około 83 ha obejmuje malowniczo położone Jezioro Wielkie (o powierzchni 8,1 ha) i otaczający go las, rosnący na torfowisku z silnie rozwijającymi się zespołami torfowców. Na powierzchni jeziora miejscami występuje grążel, a przy brzegu niewielkie skupienia turzycy. Wśród poduszek torfowców, zalegających w przybrzeżnych partiach, występują także rośliny wyższe, np. obie wełnianki, żurawina, sporadycznie bagno zwyczajne. W miejscach nieco wyższych występuje bór sosnowy z bagnem zwyczajnym, typowym dla torfowisk przejściowych. Na wschodnim brzegu jeziora podany zespół zajmuje tylko wąski pas, duży natomiast obszar zajmuje utwór wysokotorfowisko-wy z karłowatą sosną, bez bagna. Często spotykany jest tam chrobotek reniferowy, a z roślin wyższych — wełnianka pochwowata, rosiczka okrągłolistna, bażyna, żurawina i modrzewnica.

ocena 3,8/5 (na podstawie 10 ocen)

Wyjedź na wakacje nad morzem nad polski Bałtyk.
turystyka, atrakcje, wycieczki