Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

Wyspa Wolin

12 sierpnia 2012r.

Wyspa morska Wolin stanowi pod względem piękna krajobrazu jeden z najbardziej uroczych zakątków w Polsce i niewątpliwie najpiękniejszy obszar naszego bałtyckiego wybrzeża, więc też zachowanie go w stanie niezmienionym jest jednym z najpilniejszych zadań ochrony przyrody. Wyspa Wolin jest dziełem lodowca skandynawskiego i morza, a najistotniejszym składnikiem jej wartości krajobrazowych i uzdrowiskowych są lasy o charakterze naturalnym, bukowe i bukowe mieszane z dębem i pojedynczą domieszką sosny, dalej sosnowo-bukowe i sosnowo-dębowe, a także bory sosnowe typu wrzosowego lub czernicowego. Na ogół, jako lasy parkowe, były pielęgnowane troskliwie, z zachowaniem naturalnych typów leśnych i starych, okazałych drzew, tak iż zadaniem Parku Narodowego jest obecnie utrzymanie tych lasów w stanie dotychczasowym i przywrócenie naturalnej postaci stosunkowo nielicznym partiom zniekształconym przez wprowadzenie kultury czystej sosny i obcego żywotnika olbrzymiego. Park Narodowy obejmuje środkową, lesistą część wyspy Wolin, czyli ok. 8.500 ha lasu, należącego do Nadleśnictwa Międzyzdroje i Warnowo. Harmonijna przyroda o niezrównanych walorach fizjo-i psychoterapeutycznych, pierwszorzędne urządzenia uzdrowiskowe kąpielisk nadmorskich od świnoujścia do Dziwnej, z Międzyzdrojami na czele, wyznaczają Bałtycko-Wolińskiemu Parkowi Narodowemu specjalne zadania społeczno-higieniczne i społeczno-wychowawcze. Obejmując tereny Pomorza Zach. zastaliśmy tutaj około 100 rezerwatów przyrody. Ze względu na charakter wyróżniamy rezerwaty: widokowe, leśne, stepowe, wydmowe, torfowiskowe, jeziorne i ptasie.

ocena 3,8/5 (na podstawie 10 ocen)

Na wczasy nad morzem do Polski.
wyspa Wolin, Aktywny wypoczynek, Nad morzem, pomorze