Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

Zalew Kamieński

15 września 2011r.

ZALEW KAMIEŃSKI, oddzielający m.in. wyspę Wolin od lądu, ma kształt nieregularnego czworoboku, którego brzeg północny ciągnie się równolegle do Bałtyku, a brzeg południowy bardziej równoleżnikowo. Nazwę swoją bierze Zalew Kamieński od miasta KAMIEŃ POMORSKI położonego przy jego cyplu południowo-wschodnim. Zalew Kamieński tworzy rozległą, płytko wgłębioną misę. Przeciętna jego głębokość wynosi 2,8 m, a maksymalna — 3,2 m. Dno zalewu jest przeważnie piaszczyste. Jedynie płytkie zatoki mają dno muliste. Czasami trafiają się miejsca, gdzie dno jest pokryte kamieniami. Najwięcej kamieni spotyka się przy płytkim brzegu południowym. Tutaj właśnie znajduje się ogromny głaz narzutowy o średnicy 20 m, wystający na wysokość 3 m ponad lustro wody. Niektórzy historycy sądzą, że od tego kamienia przyjęła się nazwa starego miasta pomorskiego — Kamień. Na północnym wschodzie Zalew Kamieński łączy się niewielkim przewężeniem z JEZIOREM WRZOSOWSKIM. Tutaj zalew wypłyca się znacznie. W niektórych miejscach występują płycizny 1-metrowe, a nawet mniej. Brzegi północne Zalewu Kamieńskiego są słabo rozwinięte, płaskie, piaszczyste lub muliste, zarośnięte trzciną i sitowiem. Czasami wzdłuż brzegów zalewu zalegają rozległe połacie mokradeł torfowych, pokrytych roślinnością trawiastą i krzewami łozy. Brzeg południowy jest przeważnie wysoki, klifowy. Przybrzeżna płycizna pokryta kamieniami. Czasami kamienie tkwią w piasku i mule. Na takich terenach znajduje się roślinność jeziorna, trzciny i sitowie. Brzeg zachodni jest płaski i dosyć płytki. Wzdłuż linii brzegowej rośnie trzcina i sitowie. Brzeg wschodni wydłuża się w kierunku południowym i tworzy ZATOKĘ KARPINKĘ, która otacza miasto Kamień Pomorski od północy i zachodu. Wpada do niej niewielka rzeczka ŚWINIEC. Zalew Kamieński odgrywa poważną rolę jako teren rybołówstwa.

ocena 3,8/5 (na podstawie 10 ocen)

Na wczasy nad morzem do Polski.
wczasy, Aktywny wypoczynek, Nad morzem, zalew, Kamień Pomorski, miasto, zatoka