Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

Zmierzch dynastii

01 października 2011r.

Po śmierci ks. Bogusława X Pomorzem rządzili wspólnie jego synowie, Jerzy i Barnim. Były to czasy przenikania na Pomorze haseł reformacyjnych, które zapowiadały poważny wstrzqs w stosunkach nie tylko religijnych, ale również politycznych i społecznych. Luteraniizm przyjmował się głównie w większych miastach wśród niemieckiego mieszczaństwa. Ksiqżęta pomorscy starali się zrazu tłumić prqdy luterańskie, ale fala była zbyt silna, aby jej się przeciwstawić. Tym bardziej, że nie znaleźli oparcia w wyższym duchowieństwie. Wyrazem stale wzrastającej aktywności stronników reformacji były m.in. rozruchy w miastach. W Strzałowie i Szczecinie ich charakter był nader krwawy. Zniszczono urządzenia wielu kościołów. Luteranizm jako pierwszy przyjął ksiqżę Filip I, syn Jerzego, wychowany w Niemczech, ożeniony następnie z córkq elektora saskiego, Jana, protektora luteranizmu, (Slub Filipowi I i jego małżonce dawał sam Marcin Luter). Po śmierci swego ojca objqł on część Pomorza (księstwo wołgoskie) — i zaprowadził tam luteranizm jako religię panującą, a także namówił swego stryja księcia Barnima do podobnego kroku.

ocena 3,8/5 (na podstawie 10 ocen)

Wyjedź na wakacje nad morzem nad polski Bałtyk.
Historia, Nad morzem, dynastia, książęta