Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

Zwiedzamy Kołobrzeg

25 września 2011r.

Jest rzeczą oczywistą, że poznając miasto chciałoby się przede wszystkim obejrzeć jego zabytki. Jak już parę razy wspomnieliśmy, burzliwe koleje historii sprawiły, że w Kołobrzegu, mieście o tak starych i pięknych tradycjach, ostało się ich, niestety, bardzo niewiele. Ale to, co zachowało się do dziś, rzeczywiście godne jest bliższego poznania. Najbardziej okazałym zabytkiem jest wyrastająca po-nad mieszkalną zabudowę miasta potężna wczesnogotyc ka katedra. Wznoszenie tej budowli rozpoczęto poc koniec XIII wieku. Zakończono natomiast dopiero w wie-ku XV. Pięcionawowa świątynia z przysadzistą, wysoki wieżą mocno ucierpiała podczas licznych zawieruch wojennych. Najbardziej bezlitośnie obeszła się z. nią ostatnia wojna, po której zakończeniu pozostały właściwi* jedynie mury zewnętrzne konkatedry. Jej odbudowani w roku 1954 prezbiterium nadal służy celom sakralnym natomiast w wyremontowanej wieży na kilka lat zna' lazło siedzibę Muzeum Oręża Polskiego. Z wielkim pietyzmem odrestaurowano 5 naw gotyckiej konkatedry. Bowiem dnia 26 czerwca 1972 roku władze administracyjni przekazały obiekt biskupstwu koszalińsko-kołobrzeskiemu. Niewiele zostało z dawnego świetnego wyposażeni; konkatedry. Są to: chrzcielnica brązowa z r. 1355, gotyckie ołtarze szafkowe (tryptyki), wiszący świecznik ora: obraz epitafijny przedstawiający rycerza na cmentarzi znany jako "taniec śmierci" oraz pozostałości polichromi gotyckiej z XVII w. Z obszernego, tarasu widokowego konkatedry, znajdującego się na wysokości 50 m na samym szczycie wieży, podziwiać można współczesną jakże optymistyczną w swoim wyrazie panoramę miasta Stała ekspozycja Muzeum Oręża Polskiego mieści się obecnie w klasycystycznym pałacyku przy ul. Lenina 13. Poświecona jest związkom Pomorza w ogóle, a Kołobrzegu w szczególności z Państwem Polskim. Zgromadzone tutaj zabytki kultury materialnej, dokumenty i plansze ukazują, jakie były losy owych związków za czasów najdawniejszych aż do momentu wyzwolenia miasta w roku 1945. Zbiory przedstawiają więc także najświeższe wydarzenia historyczne, które prastary gróć nadbałtycki przywróciły Macierzy: przebieg walk o przełamanie Wału Pomorskiego oraz samej bitwy o Kołobrzeg. Muzeum Oręża Polskiego posiada nie mniej godna obejrzenia ekspozycję na wolnym powietrzu przy ul. £. Gierczak. Składają się na nią czołgi, działa pancerne rozmaitego kalibru armaty i haubice, wyrzutnie "katiusz,: rtp. Słowem — wszystko to, co w roku 1945 służyło kołobrzeskiemu zwycięstwu. Dwa inne najstarsze zabytki, to tzw. Baszta Prochowa przy ul. St. Dubois oraz gotycka kamieniczka przy ul, E. Gierczak. Obydwa pochodzą z początków XV wieku: przy czym Baszta Prochowa jest jedyną pozostałością pc średniowiecznych murach obronnych miasta. Interesującą budowlą jest także znajdujący się opodal kolegiaty neogotycki ratusz miejski. To, co oglądamy dzisiaj postawione zostało w pierwszej połowie ubiegłego stulecia według projektu architekta Schinkla na szczątkach autentycznej gotyckiej, XIV-wiecznej budowli. Z wcześniejszego ratusza zachowały się jedynie pięknie sklepione piwnice, jedna z części narożonych oraz kilka granitowych kolumn. Na jednej z nich widnieje rzeźba przedstawiająca ludzką głowę; legenda głosi, że jest to podobizna Jakuba Adebara. Ten bogaty mieszczanin stał w roku 1524 na czele rzemieślników buntujących się przeciw wszechwładzy niemieckiego w większości patrycjatu. Miał za to być ścięty pod tą właśnie kolumną, której od tej pory wyznaczono rolę pręgierza. Warto również obejrzeć znajdujące się w różnych częściach miasta pozostałości po XVIII-wiecznych fortyfikacjach kołobrzeskiej twierdzy oraz stojącą "na straży" portu latarnię morską. Obiekt ten wybudowany został w początkach bieżącego stulecia — i odbudowany po wojnie — usytuowany jest na głęboko i solidnie podpiwniczonych fundamentach dawnego fortu, broniącego dostępu do twierdzy kołobrzeskiej od strony morza. Piękną trasą spacerową Kołobrzegu jest nadmorska promenada w pobliżu latarni morskiej zbiegająca się z najliczniej chyba przez turystów i wczasowiczów uczęszczanym "deptakiem", jakim od wielu już lat jest daleko wybiegający w morze, szeroki falochron wschodni. Nadmorska promenada wiedzie nas skrajem plaży i rozległego parku zdrojowego, obfitującego w wiele okazów drzew egzotycznych. Miejsca, w których warto dłużej się zatrzymać, to elegancki, niedawno wybudowany dom sanatoryjno-wypoczynkowy CRZZ Bałtyk" wraz ze specjalnym molem spacerowym, usytuowany z bezpośrednim widokiem na morze lub klub sanatoryjny "Morskie Oko" oraz szczątki jeszcze jednego elementu fortyfikacji dawnej twierdzy, zwane fortem Sowińskiego. Wracając stąd w stronę śródmieścia można przy okazji obejrzeć amfiteatr letni, międzynarodowy kemping KPT "Bałtywia" ooraz hotel "Orbis-Solny". Wśród obiektów przyrodniczych na szczególną uwagę zasługuje rezerwat florystyczny "Solnisko". Obejmuje on 1,5 hektara podmokłych łąk wraz ze słonym jeziorkiem. Przedmiotem ściślej ochrony jest tutaj rzadko w Polsce spotykane zbiorowisko tzw. słonorośli. Obiekt wyłączony z turystyki.

ocena 3,8/5 (na podstawie 10 ocen)

Na wczasy nad morzem do Polski.
wczasy, miejscowości nad morzem, wybrzeże zachodnie, Kołobrzeg, zabytki, zwiedzanie, historia