Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1  [2]  3  4  ... 24  Następna >

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE NADGRANICZNEJ

19 kwiecień 2013r.

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE NADGRANICZNEJ Szlak opisany w niniejszym przewodniku udostępniony jest dla turystów i wczasowiczów w okresie letnim od 1 maja do 30 września. Przebywanie w „pasie drogi granicznej", tj. w pasie obejmującym całą szerokość plaży i wydm nadmorskich (do 100 m szerokości wzdłuż wybrzeża), dozwolone jest na opisanych odcinkach jedynie w porze dziennej od wschodu do zachodu słońca. Korzystanie z plaż zorganizowanych dozwolone jest w okresie całej doby w następujących miejscowościach:


SPECYFIKA TURYSTYKI NADMORSKIEJ

19 kwiecień 2013r.

SPECYFIKA TURYSTYKI NADMORSKIEJ Morze ma wiele właściwości leczniczych, które wymagają jednak r0> i ostrożnego stosowania, jeżeli chcemy w pełni wykorzystać ich wzmacniająe tujące właściwości. Klimat morski korzystny jest przy schorzeniach kataralnych dróg chorobach alergicznych, przemiany materii, krwiobiegu i lekkich chorobackN Pobyt nad morzem wskazany jest również dla rekonwalescentów. ^ , Lecznicze działanie wody morskiej polega nie tyle na jej składzie chemicznym o ile na niskiej temperaturze i falowaniu. Kąpiel morska jest rodzajem


DZIESIĘĆ WIEKÓW WALKI O POLSKIE GRANICE MORSKIE

19 kwiecień 2013r.

DZIESIĘĆ WIEKÓW WALKI O POLSKIE GRANICE MORSKIE Na przekór niektórym opiniom, Polska nie jest bynajmniej krajem pozbawionym własnych tradycji morskich. Osiadli na południowym wybrzeżu Bałtyku Słowianie wcześnie nauczyli się korzystać z dóbr, których dostarcza morze, a napady wrogów nauczyły ich również bronić swego wybrzeża. Wojny, toczone w IX i X wieku pomiędzy Słowianami nadbałtyckimi a Danią, mają z jednej strony charakter obronny, ponieważ Pomorzanie skutecznie bronią wówczas wybrzeża, nie dopuszczając do trwałego utworzenia baz duńskich na swym terytorium. Z drugiej strony Słowianie przeprowadzają działania zaczepne w postaci wypraw odwetowych. Mają one na celu zniszczenie baz morskich przeciwnika, osłabienie jego potencjału gospodarczego i jednocześnie powiększenie własnych zasobów przez wzięcie bogatych łupów.


RYBOŁÓWSTWO

19 kwiecień 2013r.

RYBOŁÓWSTWO Morze kryje w sobie ogromne zasoby cennego surowca — ryb, które, posiadając bardzo dużo białka (10%—15%), są wysokowartościowym pożywieniem. Najstarszym narzędziem rybackim, szeroko rozpowszechnionym na całej kuli ziemskiej, są ości. Zęby ości zaopatrzone są w zadziory, nie pozwalające na wyśliźnięcie się grotu z ciała ofiary. Rybacy używają ości zarówno do połowu w dzień, czatując cierpliwie nad brzegiem, jak również do połowów nocnych przy świetle płonącej pochodni. Ryby zwabione światłem wypływają z głębin prawie do rąk brodzącego lub płynącego łodzią rybaka. W momencie gdy ryba znajduje się w odpowiedniej odległości, łowiący godzi w nią ościami osadzonymi na drzewcu. W Polsce od kilkudziesięciu lat łowienie ryb przy pomocy ości uważane jest za kłusownictwo i jako takie karane. Ze starych kronik i wykopalisk wiadomo, że i Pomorzanie używali do połowu ryb ości. Ryby drobne, przede wszystkim śledzie, łowili sieciami. Obok rolnictwa i hodowli najważniejszą gałęzią gospodarki Słowian pomorskich było rybołówstwo morskiej uprawiane przez nich z dawien dawna, jeszcze przed mieszkańcami północnej i zachodniej Europy, którzy od Słowian nauczyli się umiejętności połowu, solenia i handlu śledziami, tą najpopularniejszą i najbardziej w średniowieczu cenioną rybą.


ŻEGLUGA

19 kwiecień 2013r.

ŻEGLUGA Prawdopodobne jest, że widok pnia, unoszącego się na wodzie oraz udana próba utrzymania się na tym pniu człowieka zachęciła ludzi do poruszania się w ten sposób i budowania łodzi. Prototyp łodzi był w miarę upływu czasu stale udoskonalany. W starożytności budownictwo okrętowe kwitło w basenie Morza Śródziemnego. W średniowieczu Wikingowie na swoich smukłych i szybkich statkach niepokoili całą Europę. Portugalski książę Henryk (urn. 1460), zwany Żeglarzem, zapoczątkował epokę wielkich odkryć geograficznych. Wypraw dokonywano wówczas na małych, pękatych, przeważnie trzymasztowych karawelach, o wyniosłej nadbudówce rufowej i dziobowej. Napęd przy pomocy wioseł został całkowicie zaniechany a wykorzystywano jedynie siłę wiatru. Na początku XIX wieku zastosowano w żegludze maszynę parową. Kadłub staje się smukłejszy, a wprowadzenie stali do budownictwa okrętowego pozwala na znaczne zwiększenie wymiarów statku.


JANTAR-BURSZTYN

19 kwiecień 2013r.

JANTAR Słowo bursztyn, potocznie używane w języku polskim, jest pochodzenia niemieckiego i przyjęło się dopiero w XVII w. Wcześniej używano nazwy jantar, która występuje we wszystkich językach słowiańskich. Przed kilkudziesięciu milionami lat, w starszej epoce trzeciorzędu (eocen), tam gdzie dzisiaj widnieje na mapie niebieska plama Morza Bałtyckiego ciągnęły się potężne lasy, w których rosły sosny, świerki, tuje, dęby, palmy, paprocie i mchy. Świat zwierzęcy tego okresu zbliżony był do dzisiejszej fauny południowej Japonii i Ameryki Północnej.


FLORA I FAUNA WÓD PRZYBRZEŻNYCH

19 kwiecień 2013r.

FLORA I FAUNA WÓD PRZYBRZEŻNYCH Życie w wodach Bałtyku jest szczególnie osobliwe. Otoczony ze wszystkich stron kontynentem Bałtyk jest basenem, do którego spływają obficie słodkie wody rzek śródlądowych. A ponieważ płytkie cieśniny duńskie utrudniają z drugiej strony kontakt ze słonymi wodami oceanu, główną cechą Bałtyku jest słonawy, lecz nie słony, charakter jego wód i życia. W tym właśnie tkwi indywidualizm naszego morza. Nie bez znaczenia jest również geograficzne położenie Bałtyku w strefie umiarkowanej, chłodnej. Tak więc najważniejszymi elementami, które mają wpływ na życie w wodach Bałtyku, to przede wszystkim zasolenie i temperatura wody. Zasolenie Zatoki Gdańskiej w górnych jej warstwach oscyluje wokół 7°/00. To około pięć razy mniejsze zasolenie Bałtyku w porównaniu z oceanami wycisnęło


Strona 2 z 24, < Poprzednia  1  [2]  3  4  ... 24  Następna >