Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1  2  [3]  4  5  ... 24  Następna >

PRĄDY MORSKIE I POCZTA BUTELKOWA

19 kwiecień 2013r.

PRĄDY MORSKIE I POCZTA BUTELKOWA Olbrzymie masy wód morskich są w nieustannym ruchu. Poruszają je nie tylko najbardziej rzucające się w oczy burzliwe fale, ale w większym jeszcze stopniu, trudniej dostrzegalne prądy. Prądy wiatrowe powstają na skutek działania na wodę wiatrów wiejących z określonych, stałych kierunków. U nas przy dominujących wiatrach zachodnich prąd wiatrowy układa się równolegle do brzegu z kierunkiem na wschód. Szybkość tego prądu dochodzi w pewnych warunkach do 1 metra na sekundę. Prądy, które powstają na skutek różnicy ciężarów wody, nazywamy prą- darni grawitacyjnymi. Na Bałtyku mniej słone, lżejsze wody odpływają górą przez cieśninę Kattegat, zaś przy dnie napływa od strony Atlantyku i Morza Północnego woda cięższa, bogatsza w sól. Prąd połączony z falowaniem wody nazywamy prądem falowym. Jakkolwiek klasyczna teoria falowania nie uwzględnia prądu towarzyszącego falowaniu, to w rzeczywistości istnieje pewne przemieszczenie się cząsteczek, które jest bardzo znaczne na obszarach, gdzie fala załamuje się, tworząc tzw. falę przybojową.


,,Obrona Morza,,

27 luty 2013r.

Nastąpił okres "obrony morza". Kołobrzeskie pułki stanęły wzdłuż brzegu, tworząc poprzez Mrzeżyno, Niechorze, Trzesącz aż do Dziw-nówka szczelną i czujną linię obronną. Jednocześnie oddziały, które od wyruszenia z Warszawy były w polu — w bezustannych bojach i pochodach — zażywały zasłużonego odpoczynku. Od Dziwnówka i Wrzosowa, które wzięte zostały przez 2 dywizję w gwałtownych walkach, skręcała linia frontu na południe wzdłuż Zalewu Kamieńskiego, Dziwnej i Zalewu Szczecińskiego.


Wał Pomorski

27 luty 2013r.

Strefę ufortyfikowaną, nazwaną "Wałem Pomorskim" ("Pommern-stellung"), zbudowali Niemcy, wykorzystując linię jezior ciągnących się w kierunku południkowym w gęstych lasach. W pasie działania 1 Armii leżał rejon umocnień na jeziorach: Łubianka, Smolno, Zdbiczno i Dobre. Ciągnął się on na południe ku Wałczowi, a na północ ku Nadarzycom, Dudylanom i dalej w stronę Szczecinka. Prace fortyfikacyjne wykonane były przez Niemców w r. 1935. "Wał Pomorski" był jednym z wielu kompleksów stałych umocnień, które Niemcy budowali pod granicami Polski, nie licząc się z żadnymi postanowieniami międzynarodowych traktatów.


Wojsko Polskie w walce o Pomorze

27 luty 2013r.

WOJSKO POLSKIE W WALCE O POMORZE Działania wojenne przeniosły się na ziemie Pomorza Zachodniego w początku lutego 1945 r. Stało się to dzięki temu, że w styczniu tego roku Armia Radziecka rozpoczęła wielką ofensywę znad Wisły. I Front Białoruski przerwał niemieckie linie obronne, jego pancerne formacje przedarły się daleko na zachód, ku Odrze, znalazły się na zapleczu wroga i dezorganizowały je, a równocześnie toczyło się potężne natarcie, wyzwalające polskie miasta i powiaty w szerokim pasie działania.


Rządy pruskie na Pomorzu

27 luty 2013r.

Rządy pruskie na Pomorzu przedodrzańskim (w przeważnej jego części) trwały od r. 1648—1945; w Szczecinie i okolicy na zachód po Pianę, na wyspie Wolin i Uznam od r. 1720—1945; w reszcie Pomorza Zach. usadowiły się Prusy dopiero w r. 1815. Jak więc widać, dopiero w ciągu kilku ostatnich wieków wchłaniali Hohenzollernowie w orbitę swego państwa — wyrosłego jeszcze od czasów Askańczyków jako kolonia niemczyzny na ziemiach obcoplemiennych — nabytki pomorskie. Niemniej rządy pruskie wycisnęły silne piętno na owych ziemiach.


Pomorze pod obcą wladzą

27 luty 2013r.

POD OBCĄ WŁADZĄ Pomorza Zach. W roku 1648 na prowincję brandenburską i szwedzką stworzył stan rzeczy nienaturalny; terytorium, które od szeregu lat — mimo podziałów pomiędzy poszczególnych przedstawicieli dynastii książęcej — tworzyło jedność gospodarczą a w znacznym stopniu i administra-cyjno-polityczną, zostało teraz przecięte kordonem granicznym dwu rywalizujących ze sobą państw. Kluczowe pozycje zatrzymali Szwedzi, posiadając w swej części najlepsze porty, zachowując kontrolę i podział dochodów celnych w Kołobrzegu


Młodzi książęta pomorscy

27 luty 2013r.

Młodzi książęta pomorscy Jerzy I i Barnim IX, którzy wspólnie objęli rządy na Pomorzu po śmierci Bogusława X, szukali zrazu oparcia w Polsce zgodnie z tradycją polityczną swego ojca. W r. 1524 przybyli do Gdańska na rokowania z komisją polską z prymasem Łaskim na czele. Jakkolwiek w instrukcji Zygmunt I zlecił komisarzom zbadanie całokształtu praw zwierzchnich Polski nad Pomorzem Zach. z położeniem nacisku na ostateczne uregulowanie kwestii Lęborka i Bytowa, w istocie na pierwszy plan w rokowaniach wysunęły się sprawy bieżącej polityki. Książęta pomorscy pragnęli poparcia przeciwko Brandenburgii, a tak im jak i Polsce zależało


Strona 3 z 24, < Poprzednia  1  2  [3]  4  5  ... 24  Następna >