Łeba nad morzem oraz inne miejscowości

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1 ...  2  3  [4]  5  6  ... 24  Następna >

Panowanie Książąt Pomorskich

27 luty 2013r.

ZMIERZCH PANOWANIA KSIĄŻĄT POMORSKICH Książęta Pomorza Zach. zażywali w w. XV faktycznej niezależności głównie dzięki poparciu ze strony Polski. Zwycięstwo polskie nad Krzyżakami przywróciło Polsce władztwo nad Pomorzem Wschodnim, co zapewniało na szerokim odcinku wspólną granicę między Polską a Pomorzem Zach., nie mówiąc już o tym, że zażegnywało ostatecznie niebezpieczeństwo agresji krzyżackiej na księstwo słupskie. Z rozgromienia i częściowego rozbioru państwa krzyżackiego książęta słupscy uzyskali również korzyści terytorialne, nabywając Lębork i Bytów jako lenna Polski.


Podział Pomorza Zachodniego

27 luty 2013r.

Podział Pomorza Zach. na dwie dzielnice: szczecińską i dymińską, przeprowadzony przez Bogusława II i Kazimierza II, przyczynił się do dalszego osłabienia sił pomorskich.


Rozwoju naszego rybołówstwa

27 luty 2013r.

Dla lepszego zilustrowania rozwoju naszego rybołówstwa po­dajemy zestawienie połowów ryb morskich w latach 1920—1955 w porównaniu z połowami na całym północnym Atlantyku łącznie z połowami na Bałtyku, Morzu Północnym i Morzu Barentsa, jak również i wzdłuż wybrzeży kanadyjskich


Najnowsze metody połowów morskich

27 luty 2013r.

W Polsce mamy obecnie już dosyć pokaźną flotyllę rybacką. Oprócz zwykłych kutrów i większych od nich superkutrów mamy także dalekomorskie statki rybackie, trawlery, lugry i lugrotrawlery. Wypływają one rokrocznie na Morze Północne, a niekiedy nawet dalej na północ, aż na Morze Barentsa. Najnowsze metody połowów morskich


Rybołówstwo na pomorzu kaszubskim

27 luty 2013r.

Dowiadujemy się z niej, że pewien postęp w rybołówstwie kaszubskim rozpoczął się w drugiej połowie ubiegłego stulecia. Wprowadzono wówczas tutaj nówe sposoby połowów łososia i flą­der, pozwalające na dosyć znaczne rozszerzenie łowisk. Dotych­czasowe bowiem metody pozwalały jedynie na połowy w pobliżu brzegów. Radykalna zmiana w rybołówstwie morskim nastąpiła dopiero w końcu ubiegłego stulecia, kiedy to na naszym wybrzeżu pojawiły się pierwsze kutry.


Na kaszubskim brzegu

27 luty 2013r.

Na kaszubskim brzegu W czasie pobytu nad morzem nieraz spotykać będziemy ry­baków Zobaczymy ich nie tylko w większych portach rybackich lecz także w wielu, niekiedy bardzo drobnych osadach, rozproszo­nych wzdłuż całego naszego wybrzeża. Przeważająca część rybaków, szczególnie w okolicy Władysławowa, Pucka i na Helu - to Kaszubi mówiący swoistą gwarą i mający bardzo ciekawe zwyczaje Odwiedzając wioski kaszubskie, warto przypatrzyć się ich nieraz bardzo oryginalnemu budownictwu. W niektórych wioskach, zachowały się do dziś stare chaty z pięknymi ozdobami szczytowymi.


Zdobywanie głębin morskich

27 luty 2013r.

Zdobywanie głębin morskich W r. 1930 przyrodnik amerykański William Beebe (czytaj: Bib) wspólnie ze swym asystentem, geologiem Otisem Bartonem, skon­struował dużą, stalową kulę: batysferę, o średnicy 1,5 m, w której po raz pierwszy opuszczono się na głębokość kilkuset metrów. W grubych ściankach batysfery znajdowały się niewielkie okienka obserwacyjne ze szkła grubości 15 cm, co pozwalało na obserwację flory i fauny morskiej.


Strona 4 z 24, < Poprzednia  1 ...  2  3  [4]  5  6  ... 24  Następna >